Želite nas kontatkirati putem WhatsAppa? Dodajte nas u svoje kontakte. Naš broj je:

Početna stranica » Naš tim » Daniel Špehar, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije

Daniel Špehar, dr. med. dent. - specijalist oralne kirurgije


Zakaži termin za besplatan pregledDaniel Špehar, dr.med.dent.

Područja interesa:

 • Oralna kirurgija
 • Implantoprotetika
 • Estetska kirurgija

Edukacija:

 • Stomatološki fakultet u Zagrebu

Hobiji:

 • Glazba
 • Sport

Stručno usavršavanje:

 • 2016. II. međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta u Zagrebu - Stomatološki fakultet u Zagrebu, Zagreb
 • 2015. Proljeće u Osijeku - Hrvatska komora dentalne medicine, Osijek
 • 2014. Suvremeni trendovi u oralnoj kirurgiji i dentalnoj implantologiji - Stomatološki fakultet u Zagrebu, Zagreb
 • 2014. Facial recontouring and rejuvenation eith Princess dermal fillers - Croma, Varaždin
 • 2014. Facial chemo sculpting with botulinum toxins - Croma, Rijeka
 • 2013. One step vertical augmentation with autologous bonerings, Beč, Austrija
 • 2013. Dental implantology for advanced and complex cases one - Medicinski fakultet u Beču, Beč, Austrija
 • 2012. Competence in Implant Esthetics - Hrvatska komora dentalne medicine, Zagreb
 • 2011. IV. međunarodni kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju - Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju, Opatija
 • 2011. Gori lampa nasrid Vinkovaca - Hrvatska komora dentalne medicine, Vinkovci
 • 2010. Inati se Slavonijo! - Hrvatska komora dentalne medicine, Osijek
 • 2009. Svakodnevne dileme i njihovo rješenje - Hrvatska stomatološka komora, Vukovar
 • 2009. III. međunarodni kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju - Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju, Zadar
 • 2009. II. kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju - Hrvatsko društvo za oralnu kirurgiju, Zagreb
 • 2008. Ankylos - multi indicative course - Dentsply Implants, Beč, Austrija
 • 2007. Komplikacije pri malim oralnokirurškim zahvatima - Stomatološki fakultet u Zagrebu, Zagreb
 • 2007. Iskustva u svakodnevnoj praksi - Hrvatska stomatološka komora, Đakovo
 • 2007. II. kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju - Hrvatsko društvo za dentalnu implantologiju, Zagreb
 • 2006. Stomatologija - svakodnevna praksa - Hrvatska komora dentalne medicine, Osijek
 • 2006. Ciljana individualna prevencija - Hrvatska komora dentalne medicine, Vukovar
 

Potvrde sa stručnih usavršavanja