Želite nas kontatkirati putem WhatsAppa? Dodajte nas u svoje kontakte. Naš broj je:

Početna stranica » Naš tim » dr.sc. Sebastijan Sandev, dr.med.dent

dr.sc. Sebastijan Sandev, dr. med. dent. spec. oralne kirurgije


Zakaži termin za besplatan pregleddr.sc. Sebastijan Sandev, dr.med.dent.

Područja interesa:

 • Implantologija
 • Oralna kirurgija

Edukacija:

 • Stomatološki fakultet u Zagrebu

Znanstveni rad:

 • 2009. Doktorska disertacija: Procjena uspješnosti primjene piezoelektričnog noža u oralnoj kirurgiji.
 • 2009. “3. kongres hrvatskog društva za dentalnu implantologiju - Zadar” Transplantacija donjeg aveolarnog živca u dentalnoj implantologiji - prikaz slučajeva; Sebastijan Sandev, Ana Kotarac Knežević; Zavod za oralnu kirurgiju stomatolođkog fakulteta u Zagrebu
 • 2009. “3. kongres hrvatskog društva za dentalnu implantologiju - Zadar” Kratki implantati u kliničkoj praksi - Sebastijan Sandev, Ana Kotarac Knežević, Goran Knežević; Zavod za oralnu kirurgiju stomatološkog fakulteta u Zagrebu
 • 2007. “2. kongres hrvatskog društva za dentalnu implantologiju - Zagreb” Komplikacije u dentalnoj implantologiji - Sebastijan Sandev, Goran Knežević, Dinko Knežević; Klinički zavod za oralnu kirurgiju KB Dubrava, Zagreb
 • 2004. Magistarski rad: Usporedna raščlamba mogućih komplikacija tijekom oralnokirurških zahvata u općoj endotrahealnoj i kratkotrajnoj inhalacijskoj anesteziji.
 • 2004. Sandev S. Praktična sedacija svijesti. David Craig and eg Skelly. Acta Stomatol Croat 2004; 38: 222. Recenzija knjige.
 • 2004. Sandev S, Knežević G. Usporedna raščlamba mogućih komplikacija tijekom oralnokirurških zahvata u općoj endotrahealnoj i kratkotrajnoj inhalacijskoj
  anesteziji. I. Kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora. Acta Stomatol Croat 2004; 38: 285. Sažetak.
 • 2003. Knežević G, Sandev S. Procjena sustavskih i lokalnih komplikacija tijekom kratkotrajne inhalacijske anestezije u pacijenata s oralnokirurškim zahvatima. III.Međunarodni kongres hrvatskih stomatologa. Acta Stomatol Croat 2003; 37: 343. Sažetak.
 • 2001. Sandev S. Vađenje zuba (praktični vodič) Paul D. Robinson. Acta Stomatol Croat 2001; 35: 518. Recenzija knjige.
 • 2001. Grgurević J, Sokler K, Sandev S, Božić D, Srzentić I, Jovanović N. Utjecaj dubine preparacije korijenskog kanala na retenciju konfekcijskog kolčića. Acta Stomatol Croat 2001; 35:459-68.
 • 2001. Sokler K, Sandev S. New classification of the styloid process lenght-clinical application on the biological base. Coll Antropol 2001; 25(2):627-32.
 • 2001. Sandev S, Sokler K, Grgurević J. Traumatske koštane ciste. Acta Stomatol Croat 2001; 35:411-15.
 • 2000. Sandev S, Sokler K. Sindrom stiloidnog nastavka. Acta Stomatol Croat 2000; 34: 445-450.

Stručno usavršavanje:

 • Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za oralnu kirurgiju
 • Klinička bolnica Dubrava, Klinički zavod za oralnu kirurgiju Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta
 • 2009. Astra Tech, Customized education program, Švedska
 • 2011. “1. regionalni implanto-protetski ICX kongres”, Zagreb
 • 2012. “Astra Tech world congress”, Göteborg

Hobiji:

 • Prvi predsjednik Bonsai kluba Zagreb
 • Voditelj Bonsai sekcije Hrvatsko-japanskog kulturno gospodarskog društva 2001. – 2003.